• 22/08/16

Aansprakelijkheid bij sport- en spelsituaties

22 augustus 2016 – In het aansprakelijkheidsrecht neemt sport en spel een bijzondere plaats in. Wat buiten het veld ‘onrechtmatig’ zou zijn, is dat binnen de lijnen vaak niet. Dit komt omdat je ervoor hebt gekozen deel te nemen aan het spel en je hiermee een bepaald risico hebt aanvaard. Er wordt dan gesproken van een ‘sport- en spelsituatie’. Zo weet je bijvoorbeeld dat de kans bestaat dat je getackeld wordt tijdens een voetbalwedstrijd. Het aanvaarden van een bepaald risico neemt evenwel niet weg dat gedragingen binnen het veld onrechtmatig kunnen zijn en dat de schade die je oploopt tijdens een wedstrijd in sommige gevallen verhaald kunnen worden.

Rechtspraak

Voetbaladvocaat 3

De twee vuistregels die uit de rechtspraak volgen zijn dat je in een sport- en spelsituatie minder snel aansprakelijk bent voor schade en dat het enkel overtreden van spelregels niet direct leiden tot aansprakelijkheid. Toch kan het meewegen als het gaat om een overtreding van een spelregel die er is om de veiligheid te waarborgen. Je bent in beginsel aansprakelijk voor schade in een sport- en spelsituatie als de gedraging niet alleen een groot gevaar voor schade met zich meebrengt, maar daarbij ook buiten de regels van het spel valt.

Dat wil zeggen dat de gedraging dusdanig onsportief, gemeen of buitenproportioneel is dat deze niet meer bij het spelen van het spel thuishoort.

Grens

Wanneer valt iets onder een sport- en spelsituatie? Dit is geen duidelijke regel, maar is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.  In veel gevallen loopt deze situatie vloeiend over naar de nasleep van het spel. Belangrijk is bijvoorbeeld of je een bepaalde handeling kon voorzien. Een voorbeeld waarin een handeling als onrechtmatig werd bestempeld vond plaats tijdens een handbaltraining. Een handbalster schopte een handbal het veld. De bal raakte een speler die hierdoor oogletsel opliep. Volgens de rechter wat het schoppen van de bal geen normale gedraging in de handbalsport, waardoor de handeling is onrechtmatig werd bestempeld. De handbalster was hierdoor aansprakelijk voor de schade die de andere speler had opgelopen.

Schade opgelopen?

Heb jij schade opgelopen tijdens een sport- en spelsituatie en wil je bekijken of er mogelijkheden bestaan om de door jou geleden schade te verhalen? Bel vrijblijvend op met een van onze advocaten en wij plannen graag een afspraak in om te bezien of er juridische mogelijkheden bestaan om de schadeveroorzakende partij aansprakelijk te stellen. Je kunt  ons bereiken op: 070 – 789 00 90.

Contact

Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

Over ons

Voetbaladvocaat.nl is een initiatief van Van der Zwan Advocaten. Advocaat Richard van der Zwan is gespecialiseerd in sportrecht in het algemeen en voetbal in het bijzonder.