• 15/03/13

Controle spelerspassen in het amateurvoetbal moet scherper?

De KNVB hanteert vanaf het seizoen 2006/’07 een zeer duidelijke regel: wie geen spelerspas bij zich heeft mag niet spelen. Ieder lid van de KNVB van 11 jaar en ouder is verplicht een geldige spelerspas tijdens de wedstrijd in te leveren. Praktijk leert echter dat de controle voor de wedstrijd door de scheidsrechter nogal eens te kort schiet. Zo hadden drie van de zeven verdachten die vorig jaar grensrechter Richard Nieuwenhuizen doodschopten geen spelerspas. Hoe kan dit verbeterd worden en wat zijn de huidige consequenties voor het spelen zonder spelerspas?

Controle scheidsrechter

De gedachte achter de invoering van de spelerspas van de KNVB was dat indien er ongeregeldheden tijdens de wedstrijd zouden zijn een spelerspas uitkomst kan bieden om de betreffende personen te achterhalen. Daarnaast kan de scheidsrechter de identiteit van de spelers vaststellen zodat niet gerechtigde spelers (verkeerde leeftijdscategorie, geen KNVB-lid of lid van een andere vereniging) doorzien worden en zij niet kunnen spelen. Praktijk leert echter dat de controle op het spelen met geldige spelerspassen door de scheidsrechter nogal eens te kort schiet. De scheidsrechter kijkt enkel of de namen op het wedstrijdformulier kloppen met de overlegde spelerspasjes. Wie er daadwerkelijk in het veld deelnemen aan de wedstrijd wordt echter niet gecontroleerd. Dit werkt fraude in de hand.

Sanctie(s) KNVB

Indien een ongerechtigde speler (geen lid van de KNVB) zonder naam of met een verkeerde naam op het wedstrijdformulier staat vermeld en hij meespeelt met een team dan kan de vereniging daarvoor een boete opgelegd worden ter hoogte van € 350,-. Bij het betreffende team kan daarnaast ook nog eens 5 winstpunten in mindering worden gebracht. De aanvoerder en/of de trainer van het betreffende team kan voor 4 wedstrijden uit zijn functie ontzegd worden. Indien de ongerechtigde speler is uitgesloten, geschorst of lid is van een andere vereniging dan kan hij worden geschorst voor 10 wedstrijden. Bij het tweemaal opstellen van (een) niet gerechtigde speler(s) kan de tuchtcommissie bepalen om een elftal uit de competitie te nemen.

Spelen met de pas van een ander

Het komt bij het recreatievoetbal vaak voor dat spelers gaan voetballen met de spelerspas van een ander. Indien een speler dit doet hangt hem een zware straf boven het hoofd, namelijk een schorsing van 6 t/m 10 wedstrijden. De speler wie zijn spelerspas afstaat aan een ander loopt het risico 4 t/m 8 wedstrijden geschorst te worden. De vereniging kan in dit geval een boete krijgen van €184,- plus het feit dat 3 winstpunten in mindering worden gebracht bij het betreffende team.

Niet goed gecontroleerd door scheidsrechter?

Ook een scheidsrechter loopt het risico bij het onvoldoende controleren van de spelerspassen dat hij geschorst wordt. Bij de eerste overtreding zal het blijven tot een berisping of een schorsing van 1 wedstrijd. Mocht de scheidsrechter niet (voldoende) hebben gecontroleerd dan riskeert hij een langere schorsing van 1 t/m 3 maanden functieontzegging.

Het aanzetten tot het spelen zonder spelerspas ofwel het aanzetten tot het spelen met een ongeldige pas (of pas van een ander) wordt ook bestraft. De verantwoordelijke persoon – veeval de trainer – kan afhankelijk van zijn verweer tussen 1 t/m 6 maanden geschorst worden.

Het niet meewerken aan een controle van de scheidsrechter

Het niet meewerken aan een controle van de scheidsrechter wordt ook door de KNVB bestraft. Betreffende speler riskeert een schorsing van 6 t/m10 wedstrijden. De vereniging kan in dit geval een boete van € 184,- opgelegd krijgen en mogelijk kunnen er 3 punten in mindering worden gebracht bij het betreffende team. Indien spelerspassen bewust worden vernietigd of zoek worden gemaakt, hanteert de KNVB zelfs een strafmaat van 3 tot 6 maanden. Het betreffende team kan 5 winstpunten in mindering krijgen en de vereniging kan in dat geval een boete van € 369,- worden opgelegd.

Ongeregeldheden dienen op het wedstrijdformulier vermeld te worden

Indien er herhaaldelijk overtredingen plaatsvinden dan zal de Tuchtcommissie zich over de zaak buigen. Zij kunnen bijvoorbeeld bij het herhaaldelijk opstellen van niet gerechtigde spelers bepalen om een elftal uit de competitie te nemen. Het naleven van de overtredingen blijft uiteraard een zaak van de scheidsrechters, clubs en de spelers zelf. De KNVB heeft simpelweg niet de mankracht om wekelijks honderden controleurs op pad te sturen. Een mogelijkheid is misschien om de club verantwoordelijk te maken indien er overtredingen plaatsvinden.

Heeft u vragen over een schorsing of een opgelegde straf? Neem vrijblijvend contact met ons op zodat een van onze specialisten u te woord kan staan.

Contact

Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

Over ons

Voetbaladvocaat.nl is een initiatief van Van der Zwan Advocaten. Advocaat Richard van der Zwan is gespecialiseerd in sportrecht in het algemeen en voetbal in het bijzonder.