• 28/09/16

De opleidingsvergoeding

28 september 2016 – Tegenwoordig is het ondenkbaar dat een jonge talentvolle voetballer zijn hele carrière zal spelen voor de club waar hij zijn jeugdopleiding heeft genoten. Het gebeurt steeds vaker dat toptalenten overstappen naar een andere club met meer mogelijkheden. Als hier sprake van is dan heeft de club, die zo’n speler heeft opgeleid, misschien recht op een opleidingsvergoeding. Voor veel clubs is het echter onduidelijk in welke situaties zij recht hebben op een opleidingsvergoeding. In dit artikel wordt nader ingegaan op dit complexe onderwerp.

Grondslag opleidingsvergoeding

De opleidingsvergoeding binnen de voetballerij vindt zijn grondslag in de FIFA Regulations. In de FIFA Regulations staat bepaald dat nationale bonden verplicht zijn om in hun eigen regelgeving een systeem op te nemen die clubs belonen die veel investeren in hun jeugdopleiding. De KNVB heeft hieraan gevolg gegeven door in 2004 een vergelijkbaar systeem van vergoedingen op te nemen in de KNVB reglementen.

Achterliggende gedachte

De FIFA heeft het systeem van vergoedingen in de FIFA Regulations opgenomen met de achterliggende gedachte dat het voor het voetbal in het algemeen van groot belang is dat veel aandacht wordt besteed aan het opleiden van jeugd. Clubs die investeren in het opleiden van jeugdspelers moeten volgens de FIFA worden beloond. Het systeem heeft als doel de solidariteit tussen clubs te vergroten door clubs die jeugdspelers opleiden hiervoor financieel te compenseren en te voorkomen dat spelers vlak voor ze een contract mogen tekenen ‘gratis’ vertrekken.

Binnenlandse en buitenlandse transfers

Allereerst moet worden gekeken om wat voor soort transfer het gaat: is het een binnenlandse of een buitenlandse transfer? Dit is van belang omdat de regelgeving bij deze transfers verschillend is.

Een binnenlandse oftewel nationale transfer is een transfer tussen twee Nederlandse clubs. De transfer van Hakim Ziyech van FC Twente naar AJAX is een binnenlandse transfer. Op Nederlandse transfers is de regelgeving van de KNVB van toepassing.  Een internationale oftewel buitenlandse transfer is een transfer tussen twee clubs uit verschillende landen (bonden). Denk maar aan de transfer van Vincent Janssen van AZ naar Tottenham Hotspur. Op buitenlandse transfers is de regelgeving van de FIFA van toepassing. Deze reglementen verschillen op het gebied van de opleidingsvergoeding bijvoorbeeld voor de opleidingsperiode en de hoogte van de opleidingsvergoeding.

Opleidingsvergoeding voor een binnenlandse transfer

Voor een binnenlandse transfers geldt dat clubs recht hebben op de opleidingsvergoeding als een speler die zij hebben opgeleid voor een Betaald Voetbalorganisatie (BVO):

  • is uitgekomen in vijf bindende wedstrijden van het eerste elftal van die betaald voetbalorganisatie, of;
  • de speler een spelerscontract heeft gesloten met die betaald voetbalorganisatie, of
  • de speler met die betaald voetbalorganisatie een opvolgend spelerscontract heeft gesloten;

voor het einde van het seizoen waarin de speler de leeftijd van 22 jaar heeft bereikt.

De opleidingsvergoeding geldt voor alle clubs waarvoor de speler speelgerechtigd is geweest gedurende de opleidingsperiode en dient te worden verdeeld tussen deze clubs. Ook binnen het amateurvoetbal kan een club recht hebben op een opleidingsvergoeding. Hierbij gelden dezelfde voorwaarden als hierboven genoemd, met uitzondering van de voorwaarde van vijf bindende wedstrijden. De opleidingsvergoeding wordt dus betaald voor ieder seizoen tot en met het seizoen waarin de speler 22 jaar wordt. De periode tot en met het seizoen waarin de speler negen jaar wordt, geldt als één opleidingsjaar

Opleidingsvergoeding voor een buitenlandse transfer

Voor buitenlandse transfers geldt, volgens de reglementen van de FIFA, dat een club recht heeft op de opleidingsvergoeding indien:

  • een speler zijn eerste contract sluit als een profclub, of
  • een profspeler getransfereerd wordt naar een andere voetbalvereniging;

voor het einde van het seizoen waarin hij de leeftijd van 23 jaar bereikt.

Op deze regel bestaan echter drie uitzonderingen. Er hoeft geen opleidingsvergoeding te worden betaalt indien: 1) de club die de speler verlaat het contract heeft opgezegd zonder dringende reden; 2) als de speler getransfereerd wordt naar een club uit categorie 4 of als 3) de speler na de transfer weer als amateur gaat voetballen.

Hoogte van de opleidingsvergoeding

Voetbaladvocaat 3Nu duidelijk is gemaakt wanneer je recht hebt op een opleidingsvergoeding, is het ook belangrijk om te weten hoeveel die vergoeding zal zijn. Ook hier dient onderscheid te worden gemaakt tussen een binnenlandse en buitenlandse transfer.

Voor binnenlandse transfers geldt het volgende: Indien de club die de opleidingsvergoeding moet betalen een betaald voetbalorganisatie (BVO) is, bedraagt de opleidingsvergoeding € 1.490,- per opleidingsjaar. En wanneer de club die de opleidingsvergoeding moet betalen een amateurvereniging, bedraagt de opleidingsvergoeding € 550,- per opleidingsjaar.

Bij buitenlandse transfers gaat het echter om veel grotere bedragen die zelfs kunnen oplopen tot € 90.000,-  per opleidingsjaar. De opleidingsvergoeding bij buitenlandse transfers is een stuk lastiger om vast te stellen. Indien u hiermee te krijgt, kunnen wij u wel helpen om dit voor u te berekenen.

Betaling

Volgens de reglementen van zowel de KNVB en de FIFA moet een BVO –of amateurvereniging- de opleidingsvergoeding voldoen aan de rechthebbende club(s) binnen dertig dagen nadat het recht op deze vergoeding is ontstaan. In de praktijk gebeurt dit echter niet altijd. Wordt uw vereniging niet op tijd betaald? Wij kunnen u bijstaan, zodat er alsnog correcte betaling aan uw vereniging plaatsvindt. Heeft u vragen over de opleidingsvergoeding? Of heeft u problemen met het incasseren hiervan? Bel vrijblijvend op voor het maken van een afspraak naar tel: 070 – 789 00 90.

Contact

Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

Over ons

Voetbaladvocaat.nl is een initiatief van Van der Zwan Advocaten. Advocaat Richard van der Zwan is gespecialiseerd in sportrecht in het algemeen en voetbal in het bijzonder.