• 11/10/16

Hoe zit het ook alweer met spelersmakelaars?

11 oktober 2016 – De KNVB heeft per 1 april 2015 nieuwe regelgeving met betrekking tot spelersmakelaars geïntroduceerd. Het zogeheten ‘Reglement Intermediairs’ is bedoeld om in het belang van het Nederlands voetbal de intermediairs te reguleren en ‘het eerste kaf van het koren te scheiden’. Uitsluitend personen die bij de KNVB staan geregistreerd, mogen als intermediair optreden.

Waarom reguleren?

De invoering is een direct gevolg van het besluit van de FIFA om het licentiesysteem voor spelersmakelaars op te heffen. Het FIFA- congres stemde op 11 juni 2014 in met wijziging van de FIFA- statuten, waardoor spelersmakelaars en zaakwaarnemers geen examen meer hoeven af te leggen om als intermediair te kunnen optreden. Wel moeten zij bij de KNVB geregistreerd staan als ze betrokken zijn bij een transactie. FIFA hanteert voor intermediairs voortaan een ‘minimumregeling’, maar biedt alle nationale voetbalbonden wel de ruimte om die uit te breiden.

Voorwaarden

Er is wel een systeem ontworpen waarbij intermediairs gebonden zijn aan bepaalde regels. Om geregistreerd te kunnen worden dient men een intermediairs verklaring te ondertekenen en onder meer de volgende documenten te kunnen overleggen:

  • een volledig ingevulde en ondertekende intermediairs verklaring
  • een kopie van een rechtsgeldig paspoort en/of rechtsgeldige identiteitskaart
  • een originele Verklaring Omtrent het Gedrag

Registratie

Vanaf 1 april 2015 houdt de KNVB een register bij met intermediairs en publiceert deze. De registratie is maximaal voor één jaar geldig. Elk jaar, op uiterlijk 31 maart, worden de namen geopenbaard van alle geregistreerde intermediairs en de transacties met Nederlandse clubs waarbij zij betrokken waren. Ook publiceert de KNVB het totaalbedrag dat elke Nederlandse club in dat jaar heeft betaald aan geregistreerde intermediairs voor onderhandelingen over spelerscontracten en/of transfers.

Tuchtrechtelijke organen

Geregistreerde intermediairs zijn gebonden aan de statuten en/of reglementen van de KNVB, UEFA en/of FIFA en/of besluiten van één of meer van hun organen en vallen onder de jurisdictie van de organen van de KNVB, waaronder de tuchtrechtelijke organen en het college van arbiters.

Leeftijdgrens van 15 jaar en 6 maanden en andere voorwaarden

In artikel 5 lid 1 sub d van het reglement intermediairs is bepaald dat de intermediair ‘zich dient te onthouden van activiteiten en werkzaamheden voor zover het spelers jonger dan 15 jaar en 6 maanden betreft’. In het verleden – dat wil zeggen tot 1 april 2015 – was deze leeftijdsgrens 16 jaar. Belangrijk is dat de intermediair geen beloning mag ontvangen voor de bemiddeling van een speler tussen de 16 en 18 jaar. Verondersteld wordt dat de KNVB hiermee tracht het voor intermediairs onaantrekkelijker te maken om zich met deze leeftijdscategorie spelers te bemoeien nu dit financieel niet direct een resultaat oplevert. Daarnaast moet de contractuele relatie tussen de speler en intermediair schriftelijk worden vastgelegd. Deze nieuwe verplichting voor intermediair en speler kan voorkomen dat er onduidelijkheden in de verhoudingen speler, intermediair en/of de club bestaan over de vertegenwoordigingsbevoegdheid en over de afspraken die er tussen speler en  de intermediair zijn gemaakt.

De vertegenwoordigingsovereenkomst kan nog altijd voor een maximale duur van twee jaar tussen speler en intermediair worden overeengekomen.

Contact

Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

Over ons

Voetbaladvocaat.nl is een initiatief van Van der Zwan Advocaten. Advocaat Richard van der Zwan is gespecialiseerd in sportrecht in het algemeen en voetbal in het bijzonder.