• 4/06/13

Overschrijvingen in het amateurvoetbal

Wil jij je overschrijven van een amateurvereniging naar een andere amateurvereniging? In dat geval moet je tijdig een overschrijvingsverzoek indienen bij het bestuur van het district waaronder de vereniging waar jij je naar wil laten overschrijven valt. Dus indien je nu zou voetballen bij een vereniging in Den Haag en je wil gaan voetballen bij een amateurvereniging in Amsterdam dan dien je een verzoek tot overschrijving in te dienen bij het bestuur van district West I van de K.N.V.B.

Vóór 15 juni 2013 laten overschrijven

Voetballers die van vereniging willen veranderen moeten uiterlijk 15 juni 2013 het K.N.V.B. overschrijvingsformulier hebben ingediend bij het bestuur van het district waar je wil gaan voetballen. Deze termijn is een uiterste termijn! Het overschrijvingsformulier moet zowel door de secretaris van de oude vereniging als door de secretaris van de nieuwe vereniging worden ondertekend. Daarnaast moet een geldige K.N.V.B.-spelerspas of een overschrijvingskaart door de oude vereniging worden overhandigd. Deze moeten tegelijk met het overschrijvingsformulier worden opgestuurd naar de K.N.V.B.

Financiële verplichtingen tegenover de oude club moeten voldaan zijn

Een aanvraag tot overschrijving kan slechts worden gehonoreerd indien de betreffende speler kan aantonen dat hij heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen tegenover de te verlaten club. Slechts in bijzondere gevallen kan het bestuur dat bevoegd is een aanvraag om overschrijving te accepteren hiervoor dispensatie verlenen. Onder financiële verplichtingen wordt verstaan de door de K.N.V.B. ten laste van de club gebrachte persoonlijke boetes en kosten die door de speler betaald dienen te worden en de contributieverplichtingen ten aanzien van het laatste verenigingsjaar dat de speler als lid was aangesloten bij de club.

Hoe zit het met de contributieverplichtingen tegenover de oude club?

Veel verenigingen hebben in de statuten opgenomen dat haar leden verplicht zijn om hun contributie over het verenigingsjaar (1 juli t/m 30 juni) vooruit te betalen. Indien een speler na 31 mei (2013) het lidmaatschap stopzet, dan vindt er ten aanzien van de contributie geen restitutie meer plaats. Dus wanneer een lidmaatschap te laat wordt opgezegd dan betekent dit de verplichting om een volledig jaar contributie te betalen. Dit kan tot vreemde situaties leiden aangezien de uiterste termijn voor overschrijvingen 15 juni 2013 is. Het kan dus zo zijn dat je je wel tijdig laat overschrijven bij de K.N.V.B. maar dat je voor twee verenigingen contributie verschuldigd bent. Deze uiterlijke termijn voor het betalen van de contributie staat veelal in de statuten van de vereniging.

Gebonden aan de statuten van een vereniging

Als lid van een vereniging ben je gebonden aan de statuten. In de statuten staat onder andere geregeld wanneer je het contributiegeld voor het komende seizoen verschuldigd bent. Dit kan per vereniging anders zijn! Vraag daarom altijd de statuten op zodat je kan nagaan wat hierover geregeld is.

Trainen bij nieuwe club mag

Een speler aan wie nog geen overschrijving is verleend mag in de periode van 1 juni 2013 tot en met 31 juli 2012 bij zijn nieuwe club deelnemen aan trainingen en niet-bindende wedstrijden. Dit mag uiteraard alleen indien het overschrijvingsformulier door het bevoegde bestuur is ontvangen de competitie van de te verlaten club is beëindigd.

Contact

Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

Over ons

Voetbaladvocaat.nl is een initiatief van Van der Zwan Advocaten. Advocaat Richard van der Zwan is gespecialiseerd in sportrecht in het algemeen en voetbal in het bijzonder.