• 27/09/16

Third party ownership (TPO)

27 september 2016 – Sam Allardyce is niet langer bondscoach van Engeland. De 61-jarige Allardyce kwam gisteravond in opspraak door een reportage van The Telegraph. Journalisten van die krant deden zich in minimaal twee opgenomen gesprekken met Allardyce voor als Aziatische ondernemers die geld wilden verdienen met transfers van voetballers. Ze vroegen aan Allardyce of het mogelijk was de zogenoemde Third Party Ownership (TPO) te omzeilen in Engeland. Dit artikel kunt u hier lezen. Voor de Voetbaladvocaat reden genoeg om weer eens in deze materie te duiken.

Wat is een TPO?

TPO is een praktijk waarbij een derde partij investeert in de economische rechten van een speler met het oog op het creëren van een meerwaarde bij een latere transfer van die speler. Dat is door de FIFA wereldwijd verboden, dus ook in Engeland. Kort gezegd betekent dit, financieringsconstructies waarbij wordt afgesproken dat aan een derde partij een bepaalde percentage van een vergoeding van een toekomstige transfer zal worden toegekend. Allardyce vertelde aan de undercoverjournalisten dat er wel degelijk mogelijk zijn om dit te omzeilen.

Moderne vorm van slavernij

Bij TPO is het belang van deze derde partij om de speler zo vaak mogelijk te verkopen om op die manier zo veel mogelijk geld te kunnen genereren uit transfers. Dit is ook de reden waarom TPO  door een aantal mensen binnen de voetballerij beschreven wordt als een moderne vorm van “slavernij”, aangezien de clubs en spelers niet onafhankelijk zijn.

Standpunt K.N.V.B.

Hoe denkt de K.N.V.B. over de TPO constructie? De K.N.V.B. heeft een duidelijke standpunt met betrekking tot TPO, te weten: clubs en spelers moeten onafhankelijk zijn, in het belang van henzelf en de integriteit van de competities. De K.N.V.B. ziet dat TPO’s risico’s voor het voetbal met zich mee kunnen brengen en vinden het een goede ontwikkeling dat de FIFA dit sinds 1 mei 2015 heeft verboden.

Is elke constructie verboden?

Aangezien Third Party Ownernships op meerder manieren kunnen worden uitgelegd, heeft de K.N.V.B. bij FIFA opheldering gevraagd over de interpretatie van de regels en / of financieringsconstructies ook verboden zijn. Daaruit kwam het volgende naar voren:

Niet meer toegestaan:

  • Een overeenkomst met een derde partij, waarbij aan een derde partij rechten worden verstrekt over de inkomsten van één of meerdere spelers

Wel toegestaan lijkt:

  • een overeenkomst waarbij een financierder als tegenprestatie een bepaald percentage van de totale inkomsten wordt verstrekt;
  • een overeenkomst waarbij een financierder als tegenprestatie een bepaald percentage van de totale transferopbrengsten wordt verstrekt.

Overgangsperiode clubs

Er is destijds een overgangsperiode ingebouwd voor clubs die al dergelijke contracten met derden waren aangegaan. De overgangsperiode ziet er als volgt uit: overeenkomsten met derde partijen vóór 1 januari 2015 worden gerespecteerd. De overeenkomst eindigt als de speler wordt getransfereerd. Overeenkomsten met derde partijen tussen 1 januari en 30 april 2015 mogen niet langer dan voor een jaar worden afgesloten. Na 1 mei 2015 mogen dergelijke overeenkomsten met derde partijen niet meer worden afgesloten.

Ontslag Sam Allardyce

Hoewel de FIFA een TPO constructie verboden heeft, zijn TPO constructies nog altijd aanwezig in het voetbal. Dat zelfs de bondcoach van Engeland aangeeft dat er mogelijkheden zijn om de TPO te omzeilen is een zeer kwalijke zaak. De FA heeft dan ook terecht  Sam Allardyce als bondcoach ontslagen.

Contact

Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

Over ons

Voetbaladvocaat.nl is een initiatief van Van der Zwan Advocaten. Advocaat Richard van der Zwan is gespecialiseerd in sportrecht in het algemeen en voetbal in het bijzonder.