• 15/06/17

Wanneer is een sliding in het voetbal onrechtmatig?

De laatste tijd word ik als advocaat steeds vaker door voetballers benaderd die tijdens een voetbalwedstrijd een ernstige blessure hebben opgelopen met de vraag of ik de dader aansprakelijk kan stellen voor de schade. Dit zijn juridisch vaak lastige zaken maar zeker niet onmogelijk.

Voetbal is een contactsport maar daarbij gelden wel (spel)regels. Daar horen de spelers zich aan te houden. De scheidsrechter ziet er op toe of de spelers zich gedragen zoals het hoort (fair play).  Maar als een speler de spelregels overtreedt wil dat niet zonder meer zeggen dat dat ook gelijk altijd onrechtmatig is. Tijdens sport en spelsituaties geldt namelijk een verhoogde drempel voor aansprakelijkheid.

Het spreekt voor zich dat slaan niet thuishoort in de voetbalsport. Als de scheidsrechter dit ziet dan zal hij de dader met een rode kaart van het veld sturen. Als het slachtoffer vervolgens letsel heeft dan is de dader hiervoor aansprakelijk en dient hij die schade te voldoen. Deze gevallen zullen in het algemeen weinig problemen opleveren.

Wat juridisch veel moeilijker ligt is de beoordeling van slidings en tackles. Een goede sliding behoort tot de voetbalsport en is een kunst op zich. Maar de sliding hoort altijd wel op de bal gericht te zijn. Als een speler bewust uit wraak of frustratie een andere speler met een doodschop wil blesseren dan staat daarbij de onrechtmatigheid vast. Maar dat geldt ook als een speler het bewuste risico loopt dat hij met zijn actie de tegenstander mogelijk ernstig kan blesseren en deze r loopt daadwerkelijk een ernstige blessure op dan zal de onrechtmatigheid door een rechter worden aangenomen. Belangrijk daarbij is uiteraard altijd de beslissing van de scheidsrechter om al dan niet een rode kaart te tonen.

Het komt dus neer op bewijs. Vroeger leidde dit soort situaties vaak tot “welles/nietes” discussies met veel getuigenverklaringen van de zijde van het slachtoffer waartegen de dader dan weer een aantal bevriende tegenverklaringen inbracht. De rechter moest dan vaak beslissen. En in het recht geldt dat indien iemand iets stelt en dit wordt door de tegenpartij wordt betwist, de bewijslast op de eiser rust. De eiser slaagde dan ook vaak niet in het bewijs.

In de huidige tijd van social media wordt gelukkig veel vastgelegd. Het is dan ook belangrijk om indien je het slachtoffer bent van een ongeoorloofde actie van de tegenstander die niet op het voetbalveld thuishoort en je daarbij letsel hebt opgelopen, je eerst afvraagt of iemand de actie heeft gefilmd. Verder is het belangrijk om zo snel mogelijk verklaringen op te nemen en namen te noteren van getuigen die het voorval hebben waargenomen en dan met name de scheidsrechter. Deze wordt door een rechter namelijk altijd als onafhankelijk gezien. Aan zijn oordeel wordt veel waarde gehecht. Ik spreek uiteraard wel over een door de KNVB aangewezen scheidsrechter en niet de helaas bekende kunstscheidsrechter.

VoetbaladvocaatBen jij het slachtoffer van letsel op het voetbalveld en wil je de situatie vrijblijvend en kosteloos laten beoordelen? Neem dan contact op met ons kantoor via de website www.vanderzwanadvocaten.nl of www.voetbaladvocaat.nl of bel ons op 070 – 789 00 90

Contact

Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

Over ons

Voetbaladvocaat.nl is een initiatief van Van der Zwan Advocaten. Advocaat Richard van der Zwan is gespecialiseerd in sportrecht in het algemeen en voetbal in het bijzonder.