• 30/09/16

Welke gevolgen kan een onrechtmatige handeling op het voetbalveld hebben?

30 september 2016 –  Afgelopen vrijdag stond er een artikel in het AD over een Surinaamse voetbalpartij die behoorlijk uit de hand is gelopen. Hierbij zou de aanvoerder van Tac’90 een schedelbreuk hebben opgelopen. De link naar dit artikel treft u hier aan. Hoewel het lik-op-stuk-beleid van de K.N.V.B. zijn vruchten afwerpt, blijven dit soort gewelddadige incidenten geregeld in het nieuws verschijnen. In dit artikel zal worden ingegaan op de gevolgen die een onrechtmatige handeling op het voetbalveld kan hebben.

Risico aanvaarding

Als je deelneemt aan een voetbalwedstrijd, aanvaard je een bepaald risico. Er is sprake van een sport- en spelsituatie, waardoor bijvoorbeeld een tackle binnen een wedstrijd rechtmatig kan zijn, terwijl dit buiten een sport- en spelsituatie als onrechtmatig zal worden bestempeld. In een voetbalwedstrijd ben je dus minder snel aansprakelijk. Eerder heeft De Voetbaladvocaat hierover een artikel geschreven. Dit wordt anders indien er sprake is van een gedraging die niet alleen een groot gevaar voor schade met zich meebrengt, maar daarbij ook buiten de regels van het spel valt. Deze gedraging kan wel als onrechtmatig bestempeld worden. Een voorbeeld hiervan is het geven van een kopstoot aan een tegenstander. Een onrechtmatige gedraging kan zowel tuchtrechtelijke, civielrechtelijke als strafrechtelijke gevolgen hebben.

Tuchtrechtechtelijke gevolgen

Indien een voetballer een overtreding begaat tijdens een wedstrijd is het in beginsel altijd de scheidsrechter die bepaalt hoe hij dit zal bestraffen. Hij zal dit, aan de hand van de ernst van de overtreding, bestraffen met gele en/of rode kaarten. Bij een zeer grove overtreding moet de scheidsrechter hiervan op het wedstrijdformulier melding maken aan de K.N.V.B. Bij minder ernstige overtredingen zal een schikkingsvoorstel worden gedaan aan desbetreffende speler. Dit zou de speler bij de tuchtcommissie kunnen aanvechten. Hoe dit moet leest u in dit artikel.

Bij een (zeer) ernstige overtreding zal de zaak altijd aan de tuchtcommissie van de K.N.V.B. worden voorgelegd. De betreffende speler ontvangt vervolgens een brief met een tenlastelegging alsmede een oproep om voor de tuchtcommissie te verschijnen. Meer hierover leest u in dit artikel. De betrokken speler loopt hierbij het risico om voor een langere periode geschorst te worden en – in een zeer ernstig geval – geroyeerd te worden als lid van de K.N.V.B.

Strafrechtelijke gevolgen

De speler die een zeer grove overtreding heeft begaan, kan daarnaast ook strafrechtelijk worden vervolgd. Blijkens het artikel van het AD zijn 3 spelers van Toofan vervolgd door het OM. Deze procedure staat los van de tuchtrechtelijke procedure.

Civielrechtelijke gevolgen

074Daarnaast kunnen er ook civielrechtelijke gevolgen zijn. Het slachtoffer kan bijvoorbeeld letselschade hebben opgelopen. Meer hierover leest u in dit arikel. Bent u slachtoffer van voetbalgeweld? Ons kantoor heeft ruime ervaring met dit soort zaken en kan u hierbij bijstaan. Bel vrijblijvend op met een van onze advocaten en wij plannen graag een afspraak in om te bezien of er juridische mogelijkheden bestaan om de schadeveroorzakende partij aansprakelijk te stellen. Je kunt  ons bereiken op: 070 – 789 00 90.

Contact

Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

Over ons

Voetbaladvocaat.nl is een initiatief van Van der Zwan Advocaten. Advocaat Richard van der Zwan is gespecialiseerd in sportrecht in het algemeen en voetbal in het bijzonder.