Letsel

Deelname aan een sport brengt bepaalde risico’s met zich mee voor de sporters. Met voetbal is dit niet anders. Gelukkig wordt de schade meestal volledig gedekt door een verzekering, maar dit is helaas niet altijd het geval. Als er sprake is van opzettelijk onsportief gedrag en dit is aan te merken als een onrechtmatige daad, dan is de veroorzaker zelf aansprakelijk voor de schade en keert de verzekeringsmaatschappij niet uit. In dat geval moet degene die de harde actie heeft uitgevoerd alle kosten van de schade zelf ophoesten.

Voetbal 7 banner-minHiervoor dien je de veroorzaker aansprakelijk te stellen. De Voetbaladvocaat kan je hierbij bijstaan zodat de door jou geleden schade – zowel materieel als immaterieel – wordt verhaald op de veroorzaker.

Contact

Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

Over ons

Voetbaladvocaat.nl is een initiatief van Van der Zwan Advocaten. Advocaat Richard van der Zwan is gespecialiseerd in sportrecht in het algemeen en voetbal in het bijzonder.