Tuchtrecht KNVB

Ieder lid van de KNVB is onderworpen aan de tuchtrechtspraak van de voetbalbond. Op basis van de reglementen van de KNVB is de Tuchtcommissie bevoegd kennis te nemen van overtredingen en (administratieve) verzuimen die zijn begaan door leden van de KNVB. De Tuchtcommissie zal aan de hand van verklaringen tot een uitspraak komen. Indien het lid zich niet kan verenigen met deze uitspraak staat hoger beroep open bij de Commissie van Beroep.

Rode kaart zonder scheids_2Er is wel een verschil tussen sanctionering in het amateurvoetbal en het betaald voetbal. De Voetbaladvocaat is goed op de hoogte van de reglementen van de KNVB. Wacht jou een forse schorsing boven het hoofd of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een langdurige onvoorwaardelijke schorsing opgelegd? Met De Voetbaladvocaat aan je zijde sta je in de procedure altijd sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Word je uitgenodigd door de Tuchtcommissie of ben je het oneens met een langdurig opgelegde schorsing? Bel 070 – 789 00 90 en een van onze voetbaladvocaten kan je direct informeren over de kansen. Daar ons kantoor ruime ervaringen heeft in dergelijke tuchtzaken zien wij meteen of er kansen zijn.

 

 

Contact

Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

Over ons

Voetbaladvocaat.nl is een initiatief van Van der Zwan Advocaten. Advocaat Richard van der Zwan is gespecialiseerd in sportrecht in het algemeen en voetbal in het bijzonder.